NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATOS PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šiame dokumente (toliau taip pat vadinamas Taisyklėmis) yra pateiktos išsamios bendrovės MODIVO S.A., kurios buveinės Zeliona Guroje adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15 66-002 Zeliona Gura (lenk. ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska), įregistruotos Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros apylinkės teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722; mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, įmonės kodas (REGON) 970569861; visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 2 008 001 PLN, el. pašto adresas: info@eavalyne.lt, kontaktinio telefono numeris (+370) 697 44000 (skambučiai apmokestinami pagal standartinius atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus) (toliau taip pat vadinama Paslaugų teikėju) naujienlaiškio prenumeratos sąlygos.

  2. Naujienlaiškį gali prenumeruoti fizinis asmuo arba juridinis asmuo, veikiantis per atstovą, arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris pagal įstatymą yra veiksnus, turintis visišką veiksnumą (toliau taip pat vadinamas Prenumeratoriumi). Jeigu Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, jis įsipareigoja gauti savo įstatyminio atstovo teisinę galią turintį sutikimą sudaryti Naujienlaiškio prenumeratos sutartį (toliau taip pat vadinama Sutartimi) ir, Paslaugų teikėjui bet kada pareikalavus, pateikti jam tokį sutikimą. Susitarimas turi sutarties pobūdį, pritaikyta kasdienio gyvenimo atvejams. Paslaugų teikėjas Naujienlaiškio prenumeratos paslaugą prenumeratoriams teikia neatlygintinai.

  3. Naujienlaiškis gali būti prenumeruojamas (ir Sutartis gali būti sudaryta), jei tenkinami šie minimalūs techniniai reikalavimai Kliento naudojamam galiniam įrenginiui ir IT sistemai: (1) stacionarus kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kitas multimedijos įrenginys su interneto prieiga, o tais atvejais, kai Naujienlaiškis prenumeratoriui siunčiamas nurodytu mobiliojo telefono numeriu – mobilusis telefonas; (2) el. pašto prieiga; (3) interneto naršyklė: Mozilla Firefox – 17.0 ir aukštesnė versija arba Internet Explorer – 10.0 ir aukštesnė versija, Opera – 12.0 ir aukštesnė versija, Google Chrome – 23.0 ir aukštesnė versija, Safari – 5.0 ir aukštesnė versija; (4) rekomenduojama minimali ekrano raiška: 1024x768; (5) galimybė interneto naršyklėje įjungti slapukus ir Javascript palaikymą; (6) galiojantis/veikiantis el. pašto adresas, o Naujienlaiškio paslaugos gavėjų nurodytu mobiliojo telefono numeriu atveju - galiojantis/aktyvus mobiliojo telefono numeris; (7) klaviatūra ar kitas teksto įvesties įrenginys, leidžiantis teisingai užpildyti elektronines formas.

 

II. NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATOS PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

  1. Užsisakę Naujienlaiškio prenumeratos paslaugą, kuri Kliento prašymu teikiama po Sutarties sudarymo:

  a) Klientai, kurie Paslaugos teikėjui nurodė savo el. pašto adresą, elektroninėmis priemonėmis, įskaitant automatinio skambinimo sistemas, gauna komercinę informaciją apie Paslaugų teikėjo ir jo partnerių (bendradarbiaujančių su įmone subjektų sąrašas pateiktas Interneto svetainėje) produktus ir paslaugas ir, visų pirma, informaciją apie jų naujausius pasiūlymus, akcijas, nuolaidas ir rinkodaros akcijas;

  b) Klientai, kurie Paslaugos teikėjui nurodė savo duomenis, įskaitant vardą ir pavardę, gatvės pavadinimą, namo ir buto numerius, pašto kodą, miestą, valstybę, ir ypač tie, kurie pateikė užsakymą ar susikūrė vartotojo paskyrą interneto svetainėje adresu https://www.eavalyne.lt/ (toliau taip pat vadinama Interneto svetaine), paštu gauna komercinę informaciją apie Paslaugų teikėjo ir jo partnerių (bendradarbiaujančių su įmone subjektų sąrašas pateiktas interneto svetainėje) produktus ir paslaugas, įskaitant nuolaidų kuponus ar individualius akcijų pasiūlymus;

  c) Klientai, kurie Paslaugos teikėjui nurodė savo telefono numerį, telefonu, įskaitant automatinio skambinimo sistemas, gauna komercinę informaciją apie Paslaugų teikėjo ir jo partnerių (bendradarbiaujančių su įmone subjektų sąrašas pateiktas interneto svetainėje) produktus ir paslaugas ir, visų pirma, informaciją apie jo naujausius pasiūlymus, akcijas, nuolaidas ir rinkodaros akcijas.

  2. Tam, kad galėtų naudotis Naujienlaiškio prenumeratos paslauga, Klientas turi atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  a) atitinkamame Interneto svetainės laukelyje nurodyti bent vieną savo el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, arba pažymėti reikiamą langelį, kad atitinkamu kanalu galėtų gauti komercinę informaciją;

  b) patvirtinti sutikimą laikytis šių Taisyklių nuostatų, spustelėdamas Kliento nurodytu el. pašto adresu Paslaugų teikėjo išsiųstą aktyvavimo nuorodą (tai laikoma Naujienlaiškio prenumeratos pradžia). Nuoroda galioja 7 dienas nuo tos dienos, kai ją išsiuntė Paslaugų teikėjas. Jei per šį laikotarpį nepatvirtinamas sutikimas laikytis Taisyklių, registracijos į naujienlaiškio paslaugą procesas turi būti atliekamas iš naujo.

2a. Jei Klientas per 5 dienas nuo aktyvavimo nuorodos išsiuntimo dienos neišreiškia sutikimo su Taisyklėmis pagal II skyriaus 2 punkto b papunktį, Klientui gali būti išsiųstas priminimas išreikšti sutikimą su Taisyklėmis

3. Naujienlaiškio prenumeratos paslauga teikiama neribotą laiką, t. y. tol kol Klientas neatsisakys šios paslaugos.

4. Klientas privalo, visų pirma:

a) pateikti Paslaugų teikėjui tiktai realius, galiojančius ir visus būtinus duomenis;

b) nedelsdamas atnaujinti Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, susijusius su Sutarties sudarymu;

c) naudotis Paslaugų teikėjo siūlomomis paslaugomis vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis ir nepažeidžiant trečiųjų šalių teisių, laikantis Taisyklių nuostatų, taip pat nusistovėjusios praktikos ir socialinių normų, ypač nesiųsti neteisėto turinio.

 

III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

  1. Paslaugų teikėjas tvarko Kliento asmens duomenis kaip asmens duomenų valdytojas Naujienlaiškio prenumeratos paslaugų teikimo tikslu.

  2. Siekdamas užtikrinti, kad visiems Klientams skirtos reklamos, pasiūlymai ar akcijos (nuolaidos) būtų pateikiamos atsižvelgiant į konkretaus Kliento interesus, Paslaugų teikėjas gali susipažinti su Kliento pageidavimais, pavyzdžiui, analizuodamas, kaip dažnai Klientas lankosi Svetainėje ir ar jis perka ar rezervuoja Paslaugų teikėjui priklausančiose fizinėse parduotuvėse produktus bei kokius.

  3. Kliento asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint naudotis Naujienlaiškio paslauga, atsižvelgiant į šio skirsnio 4 punkto nuostatas.

  4. Paslaugų teikėjas leidžia Klientams naudotis Naujienlaiškio prenumeratos paslauga anonimiškai, kai pagal Kliento pateiktą el. pašto adresą Paslaugų teikėjas negali identifikuoti Prenumeratoriaus ir Prenumeratorius nesuteikia Paslaugų teikėjui kitų asmens duomenų.

  5. Prenumeratorius turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant pateikti prašymą gauti jų kopiją, prašyti ištaisyti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą ar juos ištrinti, nesutikti su tvarkymu ir atsisakyti Naujienlaiškio paslaugos prenumeratos, perduoti jo asmens duomenis, pvz., kitam duomenų tvarkytojui, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir prašyti ištaisyti duomenis.

  6. Papildomos informacijos apie asmens duomenų apsaugą galima rasti Interneto svetainės „Privatumo politikoje“.

 

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

Išimtinės teisės į visus turinio elementus, įskaitant Paslaugų teikėjo ar jo partnerių kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ir, visų pirma, autorių teisės, priklauso Paslaugų teikėjui ar subjektams, su kuriais Paslaugų teikėjas yra sudaręs atitinkamas sutartis. Prenumeratorius turi teisę neatlygintinai naudoti pirmiau nurodytą turinį tiktai asmeniniams tikslams ir tiktai taip, kad Naujienlaiškio prenumeratos paslauga būtų tinkamai naudojamasi visame pasaulyje. Pirmiau nurodyto turinio naudojimas kitokia apimtimi leidžiamas tiktai gavus išankstinį raštišką įgalioto subjekto sutikimą, o nesilaikant rašytinės formos duotas sutikimas laikomas negaliojančiu.

 

V. SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA

 

  1. Klientas gali teikti pastabas dėl Naujienlaiškio prenumeratos paslaugos teikimo pateikdamas skundą.

  2. Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas reaguoti į skundą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo pateikimo.

  3. Skundai, susiję su Naujienlaiškio prenumerata, gali būti pateikti, pavyzdžiui, raštu, šiuo adresu: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.

  4. Siekiant paspartinti skundo nagrinėjimą, nurodykite savo vardą ir pavardę ir skundą pateikusio asmens kontaktinius duomenis, taip pat skundo pateikimo priežastis.

  5. Nei Paslaugų teikėjas, nei jo darbuotojai ar įgalioti atstovai neatsako Prenumeratoriui, kuris nėra Vartotojas, jo subrangovams, darbuotojams, įgaliotiems asmenims ir (arba) atstovams už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną, išskyrus kai žala jų buvo padaryta tyčia. Bet kuriuo atveju, nustatant Paslaugų teikėjo, jo darbuotojų ar įgaliotųjų atstovų atsakomybę, Kliento, kuris nėra vartotojas, atsakomybė, nepaisant jos atsiradimo teisinio pagrindo, yra ribojama 250 EUR suma tiek atskiram reikalavimui, tiek bendrai visiems pareikštiems reikalavimams.

 

VI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

 

  1. Klientas gali bet kada, nenurodydamas jokios priežasties, atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos (atsisakyti paslaugos), spustelėdamas prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri yra pateikta kiekviename el. paštu Klientui siunčiamame Naujienlaiškyje arba spustelėdamas atitinkamą mygtuką Svetainėje, į kurį nuoroda pateikiama pirmajame pranešime, išsiųstame nurodytu telefono numeriu registruojantis Naujienlaiškio prenumeratos paslaugai. Jei Vartotojas išreiškė sutikimą gauti Naujienlaiškio paslaugą SMS žinutėmis, norėdamas atsisakyti šios paslaugos, jis gali pats atšaukti savo sutikimą Paskyroje esančiose parinktyse arba susisiekęs su Klientų aptarnavimo biuru.

  2. Paslaugų teikėjas gali bet kada nutraukti Sutartį, apie tai pranešdamas prieš vieną mėnesį, dėl svarbių priežasčių (pateikiamas baigtinis sąrašas):

  a) jeigu pasikeitė teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimą, turinčios įtakos Sutartyje nurodytoms abipusėms teisėms ir prievolėms, arba pasikeitė minėtų nuostatų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, sprendimų, rekomendacijų ar kompetentingų įstaigų ar institucijų rekomendacijų;

  b) jeigu išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);

  c) jeigu dėl Paslaugų teikėjo naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklėse aptartų funkcijų ar paslaugų pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

  3. Paslaugų teikėjas savo pareiškimą dėl 1 punkte paminėto Sutarties nutraukimo išsiunčia el. pašto adresu arba telefono numeriu, kurį Klientas nurodė registruodamasis Naujienlaiškio prenumeratos paslaugai.

  4. Paslaugų teikėjas gali nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas Klientą prieš septynias dienas arba neleisdamas jam toliau naudotis Naujienlaiškio prenumeratos paslauga, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar viso IV skirsnyje nurodyto turinio, t.y. Klientui šiurkščiai pažeidus šis Taisykles, t. y. tais atvejais, kai Prenumeratorius (baigtinis sąrašas) pažeidžia Taisyklių II punkto 6 lit. dalies c ir d papunkčių nuostatas.

  5. Taisyklės yra laikomos sutartiniu susitarimu, kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse.

  6. Paslaugų teikėjas gali pakeisti šias Taisykles esant bent vienai iš toliau nurodytų svarbių priežasčių (baigtinis sąrašas):

  a) jeigu pasikeitė teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimą, turinčios įtakos Sutartyje nurodytoms abipusėms teisėms ir prievolėms, arba pasikeitė minėtų nuostatų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, sprendimų, rekomendacijų ar kompetentingų įstaigų ar institucijų rekomendacijų;

  b) jeigu išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);

  c) jeigu dėl Paslaugų teikėjo naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklėse aptartų funkcijų ar paslaugų pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

  7. Atlikęs esminius Taisyklių pakeitimus, Paslaugų teikėjas Interneto svetainėje paskelbs vientisą Taisyklių tekstą ir informuos apie tai žinute, siunčiama registruojantis Naujienlaiškio prenumeratos paslaugai Prenumeratoriaus nurodytu el. pašto adresu.

  8. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Prenumeratorius turi teisę nutraukti Sutartį per 14 dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus gavimo dienos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šias Taisykles taip pat galima rasti internete adresu: https://eavalyne.lt/b/taisykles_newsletter. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2023-09-22.

  2. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba.

  3. Sudarytos Sutarties esminės nuostatos patvirtinimui ir susipažinimui išsiunčiamos el. laišku registruojantis Naujienlaiškio prenumeratos paslaugai Prenumeratoriaus nurodytu el. pašto adresu.

  4. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ji priklauso Lietuvos Respublikos teismų, bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai, išskyrus atvejus, kai imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip.

 

Ankstesnę Taisyklių redakciją rasite:

2023-09-21

2022-01-20