INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS EAVALYNE.LT PRIVATUMO POLITIKA

 1. KOKS TAI DOKUMENTAS?
 2. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?
 3. KAIP MES RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?
 4. KOKIE YRA INFORMACIJOS APIE JUS NAUDOJIMO TIKSLAI?
 1. PASKYRA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE
 2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS
 3. SKUNDO FORMA
 4. KONTAKTINĖ FORMA
 5. NAUJIENLAIŠKIS
 6. SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIAI
 7. POKALBIS INTERNETU
 8. BĖGIKŲ ZONA
 9. PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PRIEINAMUMĄ
 10. KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS
 11. KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
 12. ESIZE.ME
 1. AR NAUDODAMIESI MOBILIĄJA PROGRAMĖLE LEIDŽIATE MUMS PATEKTI, PAVYZDŽIUI, PRIE SAVO TELEFONO DUOMENŲ?
 2. KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?
 3. AR JŪSŲ DUOMENYS TAIP PAT YRA PERDUODAMI Į TREČIĄSIAS ŠALIS (UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ)?
 4. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
 5. AR JUMS BUS SIUNČIAMA KOMERCINĖ INFORMACIJA (PVZ., JŪSŲ EL. PAŠTO ADRESU)?
 6. KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?
 7. KOKIE SUBJEKTAI PRIKLAUSO ĮMONIŲ GRUPEI?
 8. NUORODA Į KITAS SVETAINES
 9. AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?
 10. NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

 

 

I.        KOKS TAI DOKUMENTAS?

Ši Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi Internetine parduotuve ir Mobiliąja programėle, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės). Politikos tikslas - aiškiai pristatyti Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios Programėlės veikimo principus, taip pat asmens duomenų tvarkymo principus.

 

II.        KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenų renkamų:

a)    Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje (įskaitant naudojant slapukus ar panašią technologiją) ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais;

b)    Klientui atliekant veiksmus internete, Mobiliojoje programėlėje arba MODIVO S.A priklausančiose fizinėse parduotuvėse.

Duomenų valdytojas yra bendrovė MODIVO S.A., kurios registruotos buveinės Zeliona Guroje adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zeliona Gura, įregistruotos Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros apylinkės teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722; mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, įmonės kodas (REGON) 970569861; visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 2 008 001 PLN (kontaktiniai duomenys: pirmiau nurodytas adresas, el. paštas: info@eavalyne.lt, kontaktinio telefono numeris (+370) 697 44000 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus), toliau vadinamas Duomenų valdytoju, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas.

Jūs taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu iod@modivo.com.

 

III.        KAIP MES RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

Duomenų valdytojas rūpinasi klientų asmens duomenų tvarkymo saugumu ir teisėtumu. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau taip pat vadinamas BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis.

Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų valdytojas, suprasdamas klientų privatumo užtikrinimo svarbą, saugo ne tik vartotojų, kurie lankosi Internetinėje parduotuvėje ar naudojasi Mobiliąja programėle, bet ir Klientų, kurie pateikė savo asmens duomenis Duomenų valdytojui kitais komunikacijos kanalais, t. y.:

a)       Interneto svetainėje https://www.facebook.com ir visuose kituose internetiniuose puslapiuose, kurie yra pažymėti „Facebook“ logotipu arba bendrai su juo naudojamu ženklu (angl. co-branded) (įskaitant subdomenus, tarptautines versijas, valdiklius ir versijas mobiliesiems telefonams), kurių veikimo principai grindžiami Facebook Inc. ar, atitinkamai, Facebook Ireland Limited (toliau taip pat vadinama Facebook socialiniu tinklu) taisyklėmis, kurios yra paskelbtos adresu https://www.facebook.com/legal/terms, įskaitant per Facebook Lead Ads funkciją, kuri yra naudojama paties Duomenų valdytojo produktų ar paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Facebook socialinio tinklo Asmens duomenų apsaugos ir naudojimo taisykles galima rasti, pavyzdžiui, adresu https://www.facebook.com/policy.php. Duomenų valdytojas negali daryti jokios įtakos Facebook socialinio tinklo teisinių nuostatų, įskaitant Asmens duomenų nuostatas, turiniui;

b)    Mobiliojoje programėlėje, kad Duomenų valdytojas galėtų organizuoti reklamines akcijas, įskaitant žaidimus, Facebook socialiniame tinkle.

 

IV.        KOKIE YRA INFORMACIJOS APIE JUS NAUDOJIMO TIKSLAI?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiais tikslais ir įvairiais teisiniais pagrindais, atsižvelgiant į tai, kokias Internetinės Parduotuvės ir Mobiliosios programėlės funkcijas naudojate, visų pirma sudarydami ir įgyvendindami su Jumis sutartis, vykdydami rinkodaros veiklą, rinkos ir statistinę analizę, gerindami paslaugų kokybę, atitinkamų teisinių įsipareigojimų, prisiimtų Duomenų valdytojui, vykdymą arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą. Išsami informacija žemiau.

1.     PASKYRA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte registruodami Paskyrą, taip pat kiti duomenys, surinkti atsižvelgiant į Jūsų veiklą Internetinėje parduotuvėje ir naudojimąsi mūsų paslaugomis (visų pirma: vardas, pavardė; el. pašto adresas; kontaktinis telefono numeris; adresas [gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis], gyvenamosios vietos / įmonės / buveinės adresas [jei skiriasi nuo pristatymo adreso], banko sąskaitos numeris, o Klientai, kurie nėra vartotojai, papildomai nurodo įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą [PVM]) yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    išlaikyti Jūsų paskyrą, kad galėtumėte mėgautis jos teikiamais privalumais (pvz., pateikdami užsakymus kiekvieną kartą neturite pildyti formų, pasiekti savo pirkinių istoriją, tvarkyti sutikimus svetainėje ir t. t.) ir suteikdami galimybę naudotis kitomis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti sutartį, kurią sudarote sukurdami Paskyrą ir sutikdami su Internetinės parduotuvės nuostatais;

b)    Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje.

Įprastai mes tvarkome Jūsų duomenis tol, kol naudojatės paskyra (tačiau siekiant užtikrinti didesnę jų apsaugą, jie gali būti pašalinti praėjus trejiems metams nuo tada, kai paskutinį kartą atlikote veiksmus Internetinėje parduotuvėje), o rinkodaros veiksmų atveju – kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, atsisakysite N

Naujienlaiškio prenumeratos arba atšauksite sutikimą (kuriuo duomenų tvarkymas yra grindžiamas), išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

2.     UŽSAKYMO PATEIKIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte Užsakymo metu, taip pat kiti duomenys, surinkti atsižvelgiant į Jūsų veiklą Internetinėje parduotuvėje ir naudojimąsi mūsų paslaugomis (visų pirma: vardas, pavardė; el. pašto adresas; kontaktinis telefono numeris; adresas [gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis], gyvenamosios vietos / įmonės / buveinės adresas [jei skiriasi nuo pristatymo adreso], banko sąskaitos numeris, o Klientai, kurie nėra vartotojai, papildomai nurodo įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą [PVM]) yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    Jūsų užsakymo ir sudarytos sutarties vykdymas - visų pirma patvirtinimas apie jo pateikimą ir rezervavimą (jei tokia galimybė yra ir jūs ją pasirinkote) arba atsiuntimas Jums ar į pasirinktos prekės atsiėmimo punktą, taip pat, jei reikia, susisiekti su jumis šiuo klausimu – teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis t. y. būtinumas vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, kurią sudarote pateikdami užsakymą ar sudarę užsakymo sutartį (jei tokia galimybė yra ir Jūs ją pasirinkote);

b)    Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis;

d)    sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų išrašymas ir saugojimas, taip pat skundų ir grąžinimų svarstymas laikantis įstatymų, ypač Civilinio kodekso - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti užsakymą.

Jūsų užsakymo vykdymo tikslu mes tvarkysime Jūsų duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat įstatymų (pvz., mokesčių, apskaitos) reikalaujamą terminą, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, atsisakysite Naujienlaiškio prenumeratos arba atšauksite savo sutikimą (kuriuo duomenų tvarkymas yra grindžiamas), išskyrus atvejus, kai mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

3.     SKUNDO FORMA

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų duomenys, kuriuos pateikėte Skundo nagrinėjimo tikslais (Skundo formoje) ir surinkti galimai toliau bendraujant,  yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    Jūsų skundo nagrinėjimas, apskaitos tvarkymas ir atsiskaitymai dėl nagrinėjamų skundų - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę;

b)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti skundą.

Mes tvarkysime Jūsų duomenis Jūsų skundo nagrinėjimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus (pvz., mokesčių, apskaitos) mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

4.     KONTAKTINĖ FORMA

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte pildydami kontaktinę formą ir kurie buvo surinkti toliau bendraujant, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    bendrauti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimus - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo interesas;

b)      atsižvelgiant į pranešimo turinį, prieš sudarant atitinkamą sutartį imtis veiksmų nagrinėti Jūsų prašymus - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;

c)     priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

d)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti pranešimą.

Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume bendrauti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimą – duomenų tvarkymo pagrindas yra MODIVO S.A. kaip Duomenų valdytojo teisėtas interesas. Priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtas interesas, t.y. pačios MODIVO S.A. arba bendradarbiaujančių su įmone subjektų interesas, su kuriuo galite nesutikti arba prieš sudarydami sutartį prašyti, kad būtų imtasi veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

5.     NAUJIENLAIŠKIS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kurie pateikiami Naujienlaiškio prenumeratos metu, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    Naujienlaiškio prenumeratos sutarties vykdymas - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti sudarytą sutartį (Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės), kad galėtumėme Jums siųsti pvz. elektroninius laiškus arba sms, mms pranešimus, kurie yra pritaikyti Jūsų telefono numeriui (pvz., Messenger, WhatsApp), patrauklius skelbimus ir pasiūlymus (nuolaidos pasiūlymus). Žinoma, Jus galite atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos.

b)    Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint užsakyti Naujeinlaiškio prenumeratą.

Jūsų duomenis mes paprastai tvarkysime tol, kol nutrauksite Naujienlaiškio prenumeratą, pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, o duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu – kol atšauksite sutikimą, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei mums būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

6.     SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIAI

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kuriuos paliekate lankydamiesi mūsų socialinių tinklų profiliuose (įskaitant komentarus, įvertinimus, internetinius identifikatorius), yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

b)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint visapusiškai naudotis mūsų profilių funkcijomis socialiniuose tinkluose.

Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol bendravimas su Jumis bus baigtas, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

7.     POKALBIS INTERNETU

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kurie pateikiami Pokalbio internetu metu, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)       pranešimo pateikimas pokalbio internetu metu (LiveChat) - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo interesas;

b)      atsižvelgiant į pranešimo turinį, prieš sudarant atitinkamą sutartį imtis veiksmų nagrinėti Jūsų prašymus - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;

c)     priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

d)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint pateikti pranešimą internetinio pokalbio metu (LiveChat).

Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume bendrauti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimą – duomenų tvarkymo pagrindas yra MODIVO S.A. kaip Duomenų valdytojo teisėtas interesas. Priklausomai nuo Jūsų pranešimo turinio, Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtas interesas, t.y. pačios MODIVO S.A. arba bendradarbiaujančių su įmone subjektų interesas, su kuriuo galite nesutikti arba prieš sudarydami sutartį prašyti, kad būtų imtasi veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

8.     BĖGIKŲ ZONA

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, įskaitant tuos, kuriuos pateikėte per įrankį, skirtą palengvinti bėgimo batų pasirinkimą (Quiz), yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    pasiūlyti Jums tinkamus bėgimo batus ir suteikti galimybę naudotis kitomis mūsų Internetinėse ir Stacionariose parduotuvėse esančiomis paslaugomis, kurios palengvins sportinės avalynės pasirinkimą, tinkamiausią būtent Jums - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, būtinybė įvykdyti paslaugų sutartį, kurią sudarote nusprendę dalyvauti  Quizu;

b)    Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint naudotis funkcija kaip specialų įrankį, palengvinantį bėgimo batų pasirinkimą (Quiz).

Įprastai mes tvarkome Jūsų duomenis tol, kol naudojatės įrankį, palengvinantį bėgimo batų pasirinkimą (Quiz) (tačiau siekiant užtikrinti didesnę jų apsaugą, jie gali būti pašalinti praėjus trejiems metams nuo tada, kai paskutinį kartą atlikote veiksmus Internetinėje parduotuvėje), o rinkodaros veiksmų atveju – kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

9.     PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PRIEINAMUMĄ

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kartu su noru naudotis paslauga pranešant apie produkto prieinamumą, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    pranešimo apie produkto prieinamumą išsiuntimas - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. būtinybė įvykdyti paslaugų sutartį ir pranešti apie produkto prieinamumą;

b)    Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, kad gautumėte pranešimą apie produkto prieinamumą.

Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol bendravimas su Jumis bus baigtas, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

10.  KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jei nuspręsite dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamame konkurse, Jūsų duomenys bus tvarkomi arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    konkurso vykdymo metu, nugalėtojų išrinkimas ir prizų dalijimas- teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo interesas;

b)    Duomenų valdytojui tenkančių teisinių įsipareigojimų įgyvendinimas, ypač tų, kurie kyla iš nuostatų, reglamentuojančių mokestinių prievolių klausimus – teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis, t. y. būtinybė vykdyti Duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę;

c)     Duomenų valdytojo, Grupės įmonių ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus. Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

d)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint dalyvauti konkurse.

Mes tvarkysime Jūsų duomenis iš esmės tol, kol vyks konkursas, bus išrinkti nugalėtojai ir įteikti prizai, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus mes privalome ilgiau tvarkyti tuos duomenis, arba mes juos saugosime ilgiau tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

11.  KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų duomenys, pateikti mums tikrinant Jūsų pasitenkinimą mūsų teikiamomis paslaugomis, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    Klientų pasitenkinimo tyrimams (naudojant įvairaus tipo apklausas), Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės tobulinimui ir Duomenų valdytojo siūlomų paslaugų kokybei gerinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y.  teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

b)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau to nepadarę, Jūs negalėsite dalyvauti pasitenkinimo tyrime. Tyrimas leis mums sužinoti Jūsų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas ir patobulinti Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės teikiamas paslaugas.

Jūsų duomenis tvarkysime laikotarpiu, kuris reikalingas pasitenkinimo apklausai atlikti ir sprendimų, kuriais siekiama pagerinti Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės teikiamų paslaugų kokybę, kūrimui bei įgyvendinimui, taip pat įstatymų reikalaujamą terminą, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

12.  ESIZE.ME

Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra šios Politikos II punkte nurodytas subjektas.

Jūsų asmens duomenis, pateiktus mums naudojantis esize.me įrankiu, yra arba gali būti tvarkomi šiais tikslais:

a)    patikrinimas mūsų IT sistemose, kokia avalynė tinkamiausia Jūsų pėdai (gausite prieigą prie specialiai Jums parinktų pasiūlymų, atsižvelgiant į Jūsų pėdos formą, dydį ir plotį bei naujas Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės funkcijas, tačiau vis tiek galėsite naudotis ir kitais mūsų parduotuvės pasiūlymais) - BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t. y. imtis veiksmų prieš pateikiant užsakymą ar pardavimo sutarties sudarymą, kurią sudarote atlikę užsakymą, ar rezervacijos sutarties sudarymą (jei tokia galimybė yra ir jūs ją pasirinkote);

b)    Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros, analitikos ir statistikos tikslais,  pvz., tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus (nuolaidų pasiūlymus), taip pat pritaikytus Jūsų poreikiams interesus, remiantis profiliavimu (mes supaprastintai analizuojame Jūsų veiksmus tam, kad galėtume geriau pritaikyti pranešimus konkrečioms, bendroms savo klientų grupėms, tačiau mes neribojame galimybės įvairioms klientų grupėms susipažinti su dominančiais pasiūlymais ir nedarome reikšmingos įtakos jų sprendimams). Tačiau mūsų veiksmai neturi reikšmingos įtakos Jūsų sprendimams, pvz., apsipirkimui - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesas;

c)     Pagaminti Jums individualų batų vidpadį, jei pateikiate tokį užsakymą (ir jei tokia galimybė yra) - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis, t.y. būtinybė įvykdyti sutartį dėl tokio vidpadžio gamybos;

d)    ginčų, kaip Jūsų ir Duomenų valdytojo santykių dalis, nustatymas, gynimas ir vykdymas bei kiti tikslai, būtini teisėtiems Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti - teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis, t. y. teisėtas interesas, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau to nepadarę, Jūs negalėsite naudotis papildomomis paslaugomis, kurios palengvins Jums geriausiai tinkančios avalynės pasirinkimą.

Jūsų duomenis tvarkysime tol, kol naudositės papildomomis paslaugomis, kurios palengvins Jums avalynės pasirinkimą, taip pat įstatymų reikalaujamą terminą, o rinkodaros veiksmų atveju – tol, kol pareikšite, kad nesutinkate su duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai mes juos ilgiau saugosime tam atvejui, jei būtų pareikšti reikalavimai, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų gavėjus galite rasti mūsų Privatumo politikoje VI punkte.

Informacija apie galimą Jūsų duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kurie juos tvarko už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, išsamiai aprašyta šios Politikos VII punkte. 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu, išsamiai aprašytos šios Politikos VIII punkte.

 

V.        AR NAUDODAMIESI MOBILIĄJA PROGRAMĖLE LEIDŽIATE MUMS PATEKTI, PAVYZDŽIUI, PRIE SAVO TELEFONO DUOMENŲ?

Norėdamas aktyvuoti Mobiliosios programėlės Produktų brūkšninių kodų skaitytuvo ir saugojimo funkciją, parodyti Produktus pagal Kliento įkeltas nuotraukas, įrašyti informaciją, kad Mobilioji programėlė galėtų veikti neprisijungus prie interneto, naudojantis geolokacijos paslauga atlikti Pardavėjo fizinės parduotuvės arba konkretaus siuntos atsiėmimo punkto paiešką, Duomenų valdytojas gali, įskaitant gavęs kliento sutikimą, turėti prieigą prie šių kliento mobiliojo įrenginio dalių:

a)    kameros;

b)    įrenginio atminties;

c)     geolokacijos duomenų.

 

VI.         KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo tvarkomų Asmens duomenų gavėjų sąrašą daugiausia lemia Kliento naudojamų paslaugų apimtis.

Duomenų gavėjų sąrašas taip pat priklauso nuo kliento sutikimo arba teisės aktų nuostatų ir nustatomas pagal Internetinėje parduotuvėje arba Mobiliojoje programėlėje jo atliktus veiksmus.

Tvarkant Asmens duomenis ribota apimtimi gali dalyvauti Duomenų valdytojo partneriai, visų pirma, teikiantys techninę pagalbą, reikalingą Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės veiksmingam veikimui užtikrinti, įskaitant bendravimą su mūsų klientais (pvz., jie padeda mums išsiųsti el. laiškus, o reklaminėje veikloje – taip pat vykdant rinkodaros akcijas), interneto svetainės prieglobos paslaugų ar telefono ryšio ir IT paslaugų teikėjai, užsakymus vykdantys vežėjai ar atstovai, subjektai, tvarkantys elektroninius mokėjimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele Internetinėje parduotuvėje, programinę įrangą aptarnaujančios bendrovės, subjektai, padedantys Duomenų valdytojui vykdant rinkodaros akcijas, taip pat teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjas.

Vadovaujantis šiais principais, Kliento Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami Politikos XI punkte nurodytoms MODIVO S.A. Grupės įmonėms.

Vykdydamas rinkodaros (reklamos) veiklą, Duomenų valdytojas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurios naudoja slapukus ar panašias technologijas Internetinėje parduotuvėje / Mobiliojoje programėlėje. Šių subjektų katalogas išsamiai nurodytas Slapukų naudojimo politikos 11 punkte.

 

VII.        AR JŪSŲ DUOMENYS TAIP PAT YRA PERDUODAMI Į TREČIĄSIAS ŠALIS (UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ)?

Kadangi Duomenų valdytojas savo veikloje naudoja veiklos palaikymui reikalingus įrankius, pvz., Google, Kliento Asmens duomenys gali būti perduoti į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, kurioje yra su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančio subjekto Asmens duomenų tvarkymo priemonės.

Tinkamą pateiktų Asmens duomenų saugumą Duomenų valdytojas užtikrina naudodamas Europos Komisijos sprendimu patvirtintas standartines duomenų apsaugos nuostatas ir BDAR reikalavimus atitinkančias sutartis dėl duomenų tvarkymo perdavimo.Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, kai kurie ten esantys subjektai gali papildomai užtikrinti tinkamo lygio Asmens duomenų apsaugą ..

Klientas turi teisę susisiekęs su mumis gauti į trečiąją valstybę perduotų jo Asmens duomenų kopiją (kontaktiniai duomenys pateikiami Politikos II punkte).

 

VIII.        KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Kiekvienas klientas turi teisę:

a)    pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

b)    perduoti Asmens duomenis, kurie buvo perduoti Duomenų valdytojui ir yra tvarkomi automatizuotai ir kurių tvarkymas vyksta sutikimo pagrindu arba pagal sutartį (pvz., kitam Duomenų valdytojui);

c)     susipažinti su Asmens duomenimis (taip pat, pavyzdžiui, gauti informaciją, kad Asmens duomenys yra tvarkomi);

d)    prašyti ištaisyti duomenis ir apriboti duomenų tvarkymą (pvz., jeigu Asmens duomenys yra neteisingi) arba ištrinti Asmens duomenis (pvz., jeigu jie yra tvarkomi neteisėtai);

e)    atšaukti bet kurį Duomenų valdytojui duotą sutikimą, bet kada pateikti nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi; sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą Duomenų valdytojo pagal įstatymus vykdytam duomenų tvarkymui;

f)      nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, visų pirma, duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (jeigu nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra viršesni už kliento interesus).

 

IX.        AR JUMS BUS SIUNČIAMA KOMERCINĖ INFORMACIJA (PVZ., JŪSŲ EL. PAŠTO ADRESU)?

Duomenų valdytojas turi techninę galimybę bendrauti su klientu nuotoliniu būdu (pvz., el. paštu, SMS).

Komercinė informacija, susijusi su Duomenų valdytojo arba su juo bendradarbiaujančių subjektų (įskaitant MODIVO S.A. Grupės įmones) komercine veikla, gali būti siunčiama tiktai Kliento sutikimo pagrindu, įskaitant jam sutikus laikytis Naujienlaiškio prenumeratos taisyklių.

 

X.        KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo sąnaudas ir duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus ir įvairios tikimybės ir rimtumo pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų Asmens duomenų saugumas pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Informacijos apie naudojamas technines ir organizacines apsaugos priemones atskleidimas gali sumažinti jų veiksmingumą, ir tai kelia pavojų tinkamai Asmens duomenų apsaugai.

Duomenų valdytojas taiko, pavyzdžiui, šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie elektroniniu būdu perduodamų Asmens duomenų ar jų pakeitimui:

a)    duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos;

b)    Internetinės parduotuvės puslapiuose, kuriose yra pateikiami Asmens duomenys, yra įdiegtas SSL sertifikatas;

c)     naudojantis Internetine parduotuve asmens autorizavimo duomenys yra šifruojami;

d)    prieiga prie Paskyros suteikiam tiktai suvedus individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 

XI.        KOKIE SUBJEKTAI PRIKLAUSO ĮMONIŲ GRUPEI?

MODIVO kapitalo Grupėje priklauso šios įmonės:

a)    MODIVO S.A. buveinės adresas - Zielona Góra (Lenkija);

b)    eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. z buveinės adresas - Zielona Góra (Lenkija);

c)    Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. likviduojama; 

d)    eschuhe.de GmbH buveinės adresas buveinės adresas - Fránkfurtas prie Òderio (Vokietija); 

e)    eschuhe.ch GmbH buveinės adresas - Zug (Šveicarija); 

f)    Modivo.cz  s.r.o. buveinės adresas - Praha (Čekija); 

g)   Modivo.sk s.r.o. buveinės adresas - Bratislava (Slovakija); 

h)   epantofi MODIVO s.r.l. buveinės adresas - Bukareštas (Rumunija); 

i)   MODIVO S.R.L. buveinės adresas - Bergamas (Italija); 

j)   Modivo.lv SIA buveinės adresas – Ryga (Latvija); 

k)  Ecipo Modivo KFT buveinės adresas – Budapeštas (Vengrija). 

 

XII.        NUORODA Į KITAS SVETAINES

Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina susipažinti su kitų svetainių naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. Ši Politika yra taikoma tiktai nurodytai Duomenų valdytojo veiklai.

 

XIII.        AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?

Duomenų valdytojas gali ateityje keisti Politikos nuostatas. Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

 

XIV.        NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

Ši Politikos redakcijas galioja nuo 2024-04-04.


 

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS EAVALYNE.LT

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 

 

 

 1. KOKS TAI YRA DOKUMENTAS?
 2. SLAPUKAI
 1. KIENO DUOMENIS RENKA SLAPUKAI?
 2. KOKIĄ TECHNOLOGIJĄ MES NAUDOJAME?
 3. KAS YRA SLAPUKAI?
 4. AR SLAPUKAI RENKA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 5. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
 6. KOKIU TIKSLU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
 7. AR GALITE NESUTIKTI, KAD BŪTŲ NAUDOJAMA SLAPUKŲ RENKAMA INFORMACIJA?
 8. KOKIŲ RŪŠIŲ SLAPUKUS MES NAUDOJAME IR AR JIE YRA ŽALINGI?
 9. KIEK LAIKO BUS SAUGOMA SLAPUKŲ SURINKTA INFORMACIJA?
 10. INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
 11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI (THIRD PARTY COOKIES)
 12. KAIP IŠTRINTI / BLOKUOTI SLAPUKUS ?
 13. KOKIOS BUS SLAPUKŲ PAŠALINIMO AR BLOKAVIMO PASEKMĖS?
 1. AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?
 2. NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

 

 

 

I.        KOKS TAI YRA DOKUMENTAS?

Ši Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės, slapukų ir kitų technologijų privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi Internetine parduotuve ir Mobiliąja programėle, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės).

Kitose dokumento dalyse valdytojas yra bendrovė MODIVO S.A., kurios registruotos buveinės Zeliona Guroje adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zeliona Gura, įregistruotos Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros apylinkės teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722; mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, įmonės kodas (REGON) 970569861; visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 2 008 001 PLN („Valdytojas“).

Valdytojo kontaktiniai duomenys: pirmiau nurodytas adresas, el. paštas: info@eavalyne.lt, kontaktinio telefono numeris (+370) 697 44000 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus), toliau vadinamas Duomenų valdytoju, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas. Tiek, kiek slapukuose bus Jūsų asmens duomenys, Valdytojas taip pat bus Jūsų Asmens Duomenų Valdytoju. Tokių duomenų tvarkymo ir jų tvarkymo taisyklės yra įtrauktos į Privatumo politiką. Jūs taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu iod@modivo.com.

 

II.        SLAPUKAI

1.     KIENO DUOMENIS RENKA SLAPUKAI?

Internetinėje parduotuvėje ir Mabiliojoje programėlėje Valdytojas naudoja slapukų technologiją ar panašias į ją funkcijas. Kiekvienas asmuo, apsilankantis Internetinėje parduotuvėje ar Mobiliojoje programėlėje, nepriklausomai, ar jis yra jos Klientas („Lankytojas“), turi galimybę pasirinkti slapukų technologijos taikymo sritį ir tada atitinkamai sutikti. Atsižvelgiant į pasirinktą slapukų technologijos taikymo sritį, per ją gali būti renkama informacija apie Lankytoją, pvz., kaip naudojasi Internetine parduotuve, kas jį domina, kokie skelbimai ar reklamos peržiūrimos.

2.     KOKIĄ TECHNOLOGIJĄ MES NAUDOJAME?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiais tikslais ir įvairiais teisiniais pagrindais, atsižvelgiant į tai, kokias Internetinės Parduotuvės ir Mobiliosios programėlės funkcijas naudojate, visų pirma sudarydami ir įgyvendindami su Jumis sutartis, vykdydami rinkodaros veiklą, rinkos ir statistinę analizę, gerindami paslaugų kokybę, atitinkamų teisinių įsipareigojimų, prisiimtų Duomenų valdytojui, vykdymą arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą.

Internetinėje parduotuvėje yra naudojama technologija, kuri renka ir gali pasiekti prie interneto prijungtame kompiuteryje ar kitame įrenginyje esančią informaciją (visų pirma, slapukai ar susiję sprendimai), siekiant užtikrinti saugumą, maksimalų patogumą naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant statistiniais tikslais ir siekiant pritaikyti duomenų valdytojo partnerių ir reklamuotojų teikiamą reklaminį turinį Lankytojo interesams arba sukčiavimų (ad fraud) nustatymą. Lankytojui lankantis Internetinėje parduotuvėje, įskaitant jam naudojantis Duomenų valdytojo ar bendradarbiaujančių su įmone subjektų (trečiųjų šalių, išvardytų Slapukų naudojimo politikos 11 punkte) rinkodaros informacija, gali būti automatiškai renkami duomenys apie Lankytojo veiksmus internete.

Priklausomai nuo šiuo metu įdiegtų ir bendrų sprendimų bei techninių galimybių, Lankytojas turi galimybę nustatyti tinkamų slapukų naudojimo apimtį (pvz., Rinkodarai) ir sutikti. Atsižvelgiant į slapukų technologijos naudojimo apimtį, Lankytojas sutinka, slapukai gali automatiškai rinkti įvairius duomenis apie Lankytojo veiklą internete, taip pat informaciją apie naudojamo įrenginio vietą (jei tai leidžia pasirinkta slapukų apimtis ir galbūt duotas sutikimas). Jei iš svetainės lygmens neįmanoma apibrėžti slapukų naudojimo apimties, Lankytojo naudojami naršyklės nustatymai lieka galioti.

Atsižvelgiant į tai, kad Duomenų valdytojas gali naudoti sprendimus, kurie pagal savo funkcijas yra panašūs į slapukus, tokioms technologijoms atitinkamai turi būti taikomos toliau išdėstytos Politikos nuostatos.

3.     KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė tekstinės informacijos rinkmena, kurią išsiunčia serveris ir kuri išsaugoma Lankytojo įrenginyje (paprastai kompiuterio kietajame diske arba mobiliajame įrenginyje). Jis renka informaciją, kuri Internetinei parduotuvei gali būti reikalinga tam, kad ji prisitaikytų prie Lankytojo naudojimosi ja įpročių, galėtų rinkti statistinę informaciją apie naudojimąsi Internetine parduotuve, įskaitant Mobiliąją programėlę (pvz., kokiose interneto svetainėse buvo lankomasi, kokie turinio elementai buvo atsisiųsti) ir duomenis apie interneto paslaugų teikėjo domeno vardą arba valstybę, kurioje yra Lankytojas. Technologija, kuri renka duomenis ir turi prieigą prie Lankytojo identifikatoriaus, leidžia Mobiliajai programėlei veikti neprisijungus nuo interneto ir išsaugoti prisiregistravusio Lankytojo pasirinkimus. Mobilioji programėlė išsaugo Lankytojo identifikatorių kol Vartotojas prisijungia Mobiliojoje programėlėje, atsidaro kitos šalyje veikiančios Internetinės parduotuvės svetainę vietoje Mobiliosios programėlės arba pašalina (ištrina) Mobiliąją programėlę iš mobiliojo įrenginio
Technologijos, panašios į slapukus, gali būti pagrinde naudojamos siekiant apriboti sąveikas su Lankytojo įrenginiu ir saugoti bet kokius elementus ne Lankytojo įrenginio atmintyje, o tiesiogiai specialiame serveryje, o patį Lankytojo ID sukurti tik tam laikotarpiui, kol Lankytojas naudojasi Svetaine (po to sunaikinti jį).

4.     AR SLAPUKAI RENKA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Lankytojui naudojantis Internetine parduotuve ar Mobiliąja programėle, slapukai yra naudojami jo naršyklei ar įrenginiui identifikuoti – jie gali rinkti visokią informaciją, kuri įprastai nėra asmens duomenys (neleidžia identifikuoti Lankytojo). Kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, visgi gali būti susieta su konkrečiu asmeniu – tam tikra elgsena gali būti siejama su konkrečiu Lankytoju, pvz., susiejant ją su duomenimis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą Internetinėje parduotuvėje, ir todėl jie yra laikomi asmens duomenimis. Slapukų surinktai informacijai, kuri gali būti susieta su konkrečiu asmeniu, yra taikomos Politikos nuostatos, susijusios su Asmens duomenimis, visų pirma, duomenų subjekto teisėmis. Informacija apie slapukų renkamą informaciją, be kita ko, taip pat yra pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra rodomas gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje pirmą kartą lankantis Internetinėje parduotuvėje.

Kalbant apie informaciją, kurią renka slapukai ir kurie gali būti susieti su konkrečiu asmeniu, taikomos Privatumo politikos nuostatos, visų pirma susijusios su duomenų subjekto teisėmis, duomenų gavėjais ir jų perdavimu trečiosioms šalims (už Europos ekonominės erdvės ribų).

Informacija apie slapukų naudojimo taisykles, įskaitant galimybę pasirinkti slapukų technologijos naudojimo sritį ir pareikšti atitinkamą sutikimą, taip pat pateikiama informacinio punkto, rodomo pirmiausia per pirmąjį apsilankymą internetinėje parduotuvėje, turinyje (vadinamoji slapukų juosta).

5.     KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Informacijos gavimas ir saugojimas naudojant slapukus, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti tinkamą Internetinės parduotuvės ar Programėlės veikimą, jų saugumą ir pagrindinių jų funkcijų įgyvendinimą, įskaitant paslaugų stabilumą vykdant pagrindines statistines operacijas (teikdami Jums elektronines paslaugas mes remiamės įstatymu - Telekomunikacijų įstatymas, 173 straipsnio 3 punkto 2 papunktis), tai daroma gavus Lankytojo sutikimą. Atsižvelgiant į šiuo metu įgyvendinamus sprendimus bei technines galimybes, pasirinkti slapukų technologijos naudojimo sritį ir sutikti galima pirmojo apsilankymo Internetinėje parduotuvėje metu iš slapukų reklamjuostės lygio, kuris pasirodo matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje. Tokiu atveju Lankytojas bet kuriuo metu gali pakeisti pasirinktą slapukų technologijos taikymo sritį mūsų svetainės Nustatymuose (tačiau kai kurios Internetinės parduotuvės dalys tada gali neveikti tinkamai). Standartiškai - tam tikrų tipų slapukų naudojimas taip pat gali būti užblokuotas žiniatinklio naršyklių lygmeniu, nors naršyklės nustatymai ne visada turės įtakos panašiai į slapukus technologijai (išsamiai tai aprašyta toliau dokumente). Bet koks sutikimo dėl slapukų atšaukimas neturi įtakos vykdomos veiklos teisėtumui.

Tiek, kiek slapukuose panašiose technologijose bus Jūsų asmens duomenys, jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Valdytojo ar trečiosios šalies interesas (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis), kuris yra skelbimų sukčiavimo nustatymas, būtinas užtikrinti aukščiausios kokybės turinį, kurį pateikia Valdytojas, pritaikydamas jas Lankytojų pageidavimams ir Valdytojo produktų bei paslaugų, įskaitant tiesiogines, rinkodarai, partneriams (trečiosioms šalims, išvardytoms Politikos 11 punkte) ar kitoms, su kuriomis bendradarbiaujame, tokiu atveju šie subjektai nedalyvauja tvarkant klientų duomenis.

Kita vertus, tiek, kiek šie subjektai gali turėti tiesioginę prieigą prie šios informacijos - tokio tvarkymo teisinis pagrindas bus teisėtas interesas, kurio siekia šie subjektai, arba savanoriškas Lankytojo sutikimas. Tiek, kiek slapukų surinktos funkcijos ir asmens duomenys yra būtini tinkamam paslaugų teikimui Lankytojui Internetinėje parduotuvėje ar Programėlėje bei jų saugumui užtikrinti - tokios informacijos apdorojimo pagrindas taip pat gali būti svarstomas atsižvelgiant į būtinybę įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote, kai nusprendžiate naudotis mūsų internetine svetaine (BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis).

Kartais gali atsitikti taip, kad slapukai leis mums bendrauti su Jumis rinkodaros tikslais, apie kuriuos rašome aukščiau, pvz., Kaip webpush dalį (t. y. per naršyklę). Šiuo atveju mūsų veiksmų pagrindas yra papildomas, savanoriškas sutikimas tokiam bendravimui, kurio visada galite atsisakyti, tačiau nepažeisdami ankstesnių veiksmų teisėtumo.

6.     KOKIU TIKSLU MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Informacija, surinkta slapukais, kurie slapukų juostoje pažymėti kaip "privalomi" (ir panašiomis į slapukus technologijomis, kurias naudojame tais pačiais tikslais), pagrinde naudojama siekiant užtikrinti tinkamą mūsų Internetinės Parduotuvės ir Mobiliosios Programėlės veikimą bei pagrindinių jų funkcijų vykdymą. Ypač tai apima Internetinės Parduotuvės IT infrastruktūros apkrovos stebėjimą, paslaugų stabilumo užtikrinimą pralaidumo atžvilgiu, logistikos procesų planavimą ir kitus procesus, kurie yra labai svarbūs siekiant vykdyti sutartį su klientais. Minėtos priemonės taip pat padeda užtikrinti mūsų paslaugų saugumą, padėdamos kovoti su sukčiavimu, įskaitant vadinamųjų botų generuojamo srauto ir pirkimų atpažinimą, ir padeda mums imtis prevencinių veiksmų prieš galimą botų veiklą.

Pirmiau nurodyta veikla dėl savo tikslo ir teisinio pagrindo taip pat gali būti vykdoma nepriklausomai nuo slapukų juostoje ir naršyklės nustatymuose nustatytų parinkčių.

Nepaisant to, kas išdėstyta, priklausomai nuo slapukų technologijos naudojimo apimties, su kuriais Lankytojas sutinka. Slapukai gali palengvinti Lankytojo naudojimąsi Internetine parduotuve ir Programėle, pavyzdžiui, „įsiminti“ vieną kartą pateiktą informaciją, kad Lankytojui nereikėtų teikti juos kiekvieną kartą, taip pat gali padėti pritaikyti jų turinį bei reklamą, prie jo pageidavimų.

Slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant pagerinti Internetinės Parduotuvės ir Mobiliosios Programėlės turinio patogumą ir suasmeninimą, įskaitant reklamos, pasiūlymų ar akcijų (nuolaidų), skirtų Lankytojui, pateikimą (taip pat per naršyklę - pvz., Webpush), kūrimą, paskirstymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į Lankytojo interesus ir buvimo vietą (šios veiklos tikslas nėra sukelti lankytojui teisinių padarinių ar reikšmingos įtakos jo sprendimams).

Atsižvelgiant į Lankytojo pasirinktų slapukų technologijos taikymo sritį ir išreikštą sutikimą, naudojantis  Internetinėje parduotuvėje naudojamą slapukų technologija, Valdytojas gali susipažinti su Lankytojo nuostatomis - pvz., analizuodamas, kaip dažnai jis lankosi Internetinėje parduotuvėje ar perka ir kokius produktus perka stacionariose parduotuvėse, priklausančiose eavalyne.lt Tai padeda geriau suprasti lankytojų įpročius ir lūkesčius bei prisitaikyti prie jų poreikių ir interesų. Šios technologijos dėka galima lankytojams pristatyti jų poreikiams ir interesams pritaikytas reklamas (pavyzdžiui, reklamą, neseniai atsiradusią naršant tik avalynės „bateliai“ kategorijoje) ir parengti geresnes akcijas bei pasiūlymus. Reklaminis turinys taip pat gali būti pritaikytas Lankytojo naudojamo įrenginio vietovei, jei tai leidžia pasirinkta slapukų naudojimo sritis ir suteiktas sutikimas.

Remdamasis slapukais, Valdytojas taip pat gali naudoti technologiją, leidžiančią pasiekti lankytojus, kurie anksčiau lankėsi Internetinėje parduotuvėje ar Programėlėje naudodamiesi kitomis svetainėmis, kuriose buvo reklaminis pranešimas.

7.     AR GALITE NESUTIKTI, KAD BŪTŲ NAUDOJAMA SLAPUKŲ RENKAMA INFORMACIJA?

Lankytojas gali nesutikti su Duomenų valdytojo veiksmais pirmiau paminėtu tikslu. Be to, Lankytojas bet kuriuo metu gali pakeisti slapukų technologijos taikymo sritį ir atšaukti anksčiau duotą sutikimą - tačiau tai neturės įtakos veiksmams, kurie buvo atlikti sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, ir bendravimo, dėl kurių gavome papildomų sutikimų, teisėtumo (pvz., webpush).

Kilus abejonių dėl slapukų naudojimo apimties ir dėl per juos gautos informacijos, galite susisiekti su Valdytoju - kontaktinius duomenis galite rasti Politikos I punkte.

8.     KOKIŲ RŪŠIŲ SLAPUKUS MES NAUDOJAME IR AR JIE YRA ŽALINGI?

Internetinėje parduotuvėje naudojami slapukai nėra žalingi Lankytojui arba jo naudojamam kompiuteriui ar galiniam įrenginiui, todėl mes rekomenduojame jų nenaudoti interneto naršyklėse. Internetinėje parduotuvėje yra naudojami dviejų rūšių slapukai: seanso slapukai, kurie saugomi lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje kol Jūs atsijungsite nuo savo paskyros interneto svetainėje arba išjungsite programinę įrangą (uždarysite interneto naršyklę), ir ilgalaikiai slapukai, kurie lankytoje įrenginyje išlieka slapukų bylos parametruose nurodytą laiką, arba kol jie rankiniu būdu ištrinami interneto naršyklėje.

Taip pat naudojame į slapukus panašią technologiją, kuri leidžia mums geriau apsaugoti renkamą informaciją, nes sesijos saugykloje sukuria savaime sunaikinamus vienkartinius identifikatorius, kurie sunaikinami uždarius internetinės parduotuvės svetainę.

9.     KIEK LAIKO BUS SAUGOMA SLAPUKŲ SURINKTA INFORMACIJA?

Priklausomai į slapukų surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą, jie gali būti saugomi skirtingą laikotarpį. Kai bendraujate per Webpush,  jis paprastai bus vykdomas tol, kol atsisakysite šios formos kontakto su mumis (sutikimo atšaukimas).

Asmens duomenys, renkami apie Lankytojo, kuris nėra Internetinės parduotuvės Klientas (t. y. kuris nepateikė užsakymo, neužsisakė produkto, neturi paskyros), slapukus, bus saugomi kol sutikimas bus atšauktas. Duomenų valdytojas gali ištrinti Asmens duomenis, jeigu 3 metus jie nebus naudojami rinkodaros tikslais, išskyrus kai pagal teisės aktus Duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.

Dalis Asmens duomenų gali būti saugoma ilgiau tuo atveju, jeigu Lankytojas turėtų kokių nors pretenzijų Duomenų valdytojui, Duomenų valdytojas taip pat galėtų pareikšti ieškinius ar gintis nuo trečiųjų šalių jam pareikštų ieškinių, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Bet kuriuo atveju, bus pasirinktas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

10.  INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapukų rūšis

Aprašymas

Galiojimo laikas

PAGECACHE_ENV

Reikalingas tam, kad Lankytojui būtų teisingai rodoma svetainės versija.

1 diena

frontend

Vieną dieną išsaugo Lankytojo seanso Internetinėje parduotuvėje identifikatorių.

1 diena

snowmessage

Šis slapukas reikalingas pranešimų rodymui Parduotuvėje.

Slapukas įrašo datą, kada sistemoje buvo parodytas pranešimas vartotojui. Nustačius slapuką, vartotojo naršyklė prašo Parduotuvės pranešimų turinio ir jį parodo vartotojui.

Slapukas ištrinamas atsidarius pranešimus.

Kol uždaroma naršyklė

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Jo paskirtis yra patikrinti, ar turi būti atnaujinti duomenys Lankytojo naršyklėje. Šis slapukas išsaugo puslapio informacijos, išsaugotos Lankytojo žiūryklėje (pavyzdžiui, Pirkinių krepšelyje, nuorodas, susijusias su paskyros aptarnavimu) sugeneravimo datą.

Kol uždaroma naršyklė

store

Leidžia Jums naudotis tinkama Internetinės parduotuvės versija.

Kol uždaroma naršyklė

cookies_accepted

Šis slapukas sukuriamas susipažįstant su pranešimu, taip pat interneto svetainei naudojant slapukus. Jis yra reikalingas tam, kad pranešimas  lankytojui būtų paslėptas nuo tų Lankytojų, kurie jau perskaitė pranešimą.

365 dienos

userCountry

Jis saugo informaciją apie tai, kurioje valstybėje yra Lankytojas, gaunamą pagal IP adreso vietą.

365 dienos

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

[Valstybė-kodas] yra šalies kodas, kuris nustatomas pagal vartotojo IP adresą. Slapukas nustato, ar buvo parodytas iššokantis pranešimas, siūlantis atsidaryti tinkamą parduotuvės puslapį pagal vartotojo IP adresą. Jis yra susijęs su userCountry slapuku.

365 dienos

ygc

Slapukas išsaugo Lankytoją identifikuojantį kodą rinkodaros tikslais.

365 dienos

Lentelė yra nuolat atnaujinama atsižvelgiant į administratoriaus naudojamus įrankius. Mes dedame visas pastangas, kad lentelėje būtų visi šiuo metu naudojami slapukai. Tačiau jie visada bus slapukai, naudojami tiems patiems tikslams, kuriuos galite rasti lentelėje. Jei norite atnaujinti mūsų naudojamų slapukų sąrašą, rekomenduojame reguliariai tikrinti dabartinį politikos turinį.

11.  TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI (THIRD PARTY COOKIES)

Duomenų valdytojo naudojamų slapukų tikslas pirmiausia yra gerinti Lankytojo aptarnavimą jam naudojantis Internetine parduotuve ar Mobiliąja programėle. Tačiau Duomenų valdytojas bendradarbiauja su kitomis bendrovėmis jų vykdomos rinkodaros (reklaminės) veiklos srityje, kurie gali tapti Kliento Duomenų valdytojais. Šio bendradarbiavimo tikslais naršyklė arba kita Lankytojo įrenginyje įdiegta programinė įranga taip pat renka slapukus iš tokią rinkodaros veiklą vykdančių subjektų. Šių subjektų siunčiamų slapukų tikslas yra užtikrinti, kad Lankytojui būtų pateikta tiktai jo individualius poreikius ir interesus atitinkanti reklama. Duomenų valdytojo nuomone, Lankytojui patraukliau matyti jam asmeniškai pritaikytą reklamą nei su jo poreikiais nesusijusią reklamą. Be šių slapukų tai būtų neįmanoma, nes su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančios bendrovės teikia reklaminį turinį Lankytojams.

Duomenų valdytojas savo rinkodaros veikloje dirba su toliau nurodytomis bendrovėmis, kurios naudoja slapukus Internetinėje parduotuvėje:

Bendrovės

Nuoroda į informaciją apie privatumo principus

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Daugiau informacijos apie slapukus ir paminėtas bendroves, kurios juos naudoja, galima rasti jų privatumo politikose.

12.  KAIP IŠTRINTI / BLOKUOTI SLAPUKUS ?

Lankytojas gali pakeisti slapukų naudojimo naršyklėje ar Mobiliojoje programėlėje nuostatas, įskaitant išjungti arba ištrinti iš Internetinės parduotuvės (ir kitų interneto svetainių) siunčiamus slapukus. Norėdami tai padaryti, pakeiskite naršyklės ar Mobiliosios programėlės nustatymus. Pašalinimo būdas skiriasi priklausomai nuo naudojamos interneto naršyklės.

Informaciją apie tai, kaip ištrinti slapukus, turėtų būti pateikta pasirinktos interneto naršyklės kortelėje „Pagalba“. Slapukų pašalinimas nėra tas pats, kas Duomenų valdytojo naudojant slapukus surinktų Asmens duomenų ištrynimas..

Pavyzdžiui, „Internet Explorer“ naršyklėje slapukų naudojimas gali būti keičiamas taip: Įrankiai -> Interneto parinktys -> Privatumas; „Mozilla Firefox“ naršyklėje – Įrankiai -> Parinktys -> Privatumas; o „Google Chrome“ naršyklėje – Nustatymai -> Rodyti papildomas nuostatas -> Privatumas -> Turinio nustatymai -> Slapukai. Kreipties keliai gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos naršyklės versijos.

Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymą mobiliajame telefone arba kitame mobiliajame įrenginyje galima rasti konkretaus telefono ar mobiliojo įrenginio vartotojo vadove ar žinyne.

Taip pat yra galimybė blokuoti trečiųjų šalių slapukus, tuo pat metu sutinkant gauti slapukus tiesiogiai iš Duomenų valdytojo (parinktis „išjungti trečiųjų šalių svetainių slapukus“).

Jei naudojame į slapukus panašią technologiją ir jūsų naršyklė nesuteikia galimybės jos keisti, mūsų sistemos gali užtikrinti tinkamą internetinės parduotuvės veikimą ir jos saugumą, neatsižvelgiant į Jūsų naršyklės nustatymus.

13.  KOKIOS BUS SLAPUKŲ PAŠALINIMO AR BLOKAVIMO PASEKMĖS?

Apribojus slapukų naudojimą konkrečiame įrenginyje, tinkamai naudotis Internetine parduotuve tampa neįmanoma arba labai sudėtinga, pavyzdžiui, tai gali būti susiję su tuo, kad negali būti palaikomas prisijungimo seansas.

III.        AR ŠI POLITIKA GALI BŪTI PAKEISTA IR KAIP JŪS TAI SUŽINOSITE?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

IV.        NUO KADA YRA TAIKOMA ŠI POLITIKOS VERSIJA?

Ši Slapukų naudojimo politikos redakcijas galioja nuo 2024-04-04.

 

Ankstesnę Taisyklių redakciją rasite:
2024-04-03
2023-06-12
2022-04-04
2022-01-20

 

Pakeisti nustatymus Patikimi partneriai